30 Μαΐου (Σάββατο)

 • 06:30 Προσέλευση αθλητών/θεατών για τα κολυμβητικά αγωνίσματα και παραλαβή kit με υλικό της διοργάνωσης και των συνεργατών/χορηγών της (γραμματεία ανοιχτή – το ακριβές σημείο γραμματείας θα ανακοινωθεί)
 • 08:00 τεχνική ενημέρωση για το κολυμβητικό αγώνισμα του διάπλου
 • 08:30 έναρξη κολυμβητικού αγωνίσματος διάπλου
 • 10:00 τεχνική ενημέρωση για τα κολυμβητικά αγωνίσματα 1.000μ & 3.000μ
 • 10:30 έναρξη κολυμβητικών αγωνισμάτων 1.000μ & 3.000μ
 • 10:30 ολοκλήρωση κολυμβητικού αγωνίσματος διάπλου
 • 12:30 ολοκλήρωση κολυμβητικών αγωνισμάτων 1.000μ & 3.000μ
 • 12:30 απονομές κολυμβητικών αγωνισμάτων σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Airotel Achaia Beach

31 Μαΐου (Κυριακή)

 • 06:30 προσέλευση αθλητών/θεατών για τα αγωνίσματα δρόμου για παραλαβή kit με υλικό της διοργάνωσης και των συνεργατών/χορηγών της (γραμματεία ανοιχτή – το ακριβές σημείο γραμματείας θα ανακοινωθεί)
 • 08:00 τεχνική ενημέρωση για τα δρομικά αγωνίσματα
 • 08:10 δρομικό αγώνισμα 400μ παιδιών
 • 08:30 έναρξη δρομικών αγωνισμάτων
 • 10:00 ολοκλήρωση δρομικών αγωνισμάτων 5χλμ & 9χλμ
 • 10:00 απονομές δρομικών αγωνισμάτων 5χλμ & 9χλμ σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Airotel Achaia Beach
 • 11:30 ολοκλήρωση δρομικού αγωνίσματος 21χλμ
 • 11:30 απονομές δρομικού αγωνίσματος 21χλμ σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Airotel Achaia Beach